Aiaraldea Ekintzen Faktoriaren Hezkuntza kanala da hau. Bertan hezkuntza informazio interesgarria izango duzu. Gozatu eta edozein ekarpen egiteko hezkuntza@aiaraldea.eus helbidea erabili
LAN ESKAINTZA
Langile baten bila dago Kokoriko Hezkuntza Faktoria

Aiaraldea

Lanpostua beteko duen pertsonaren ardura izango da, datorren ikasturtetik aurrera, Kokoriko Hezkuntza Faktoriaren hezkuntza ez-arautuko proiektuak garatzea eta kudeatzea.

AUZKEZPENAREN BIDEOA
ERREPORTAJEA